Особлива інформація

УВАГА!!! Перевірити кваліфікований електронний підпис можна на сайті
Центрального засвідчувального органуОсоблива інформація від 31.12.2014 року (розміщено 05.01.2015р.)

Особлива інформація від 24.04.2015 року (розміщено 24.04.2015р.)

Особлива інформація від 31.12.2015 року (розміщено 31.12.2015р.)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 27.04.2017 року (розміщено 28.04.2017р.)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 27.04.2017 року (розміщено 28.04.2017р.)

Відомості про зміну зміну типу акціонерного товариства від 14.03.2017 року (розміщено 15.03.2018р.)