Положення про ревізійну комісію

Ревізійна комісія ПАТ відсутня згідно Статуту