Положення про наглядову раду

Порядок функціонування наглядової ради ПАТ зазначено в п. 10 Статуту Товариства